Әдебиет және лингвистика
Барлығы 13701 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1«қара жәшік» әдісіМетод «черного ящика»
2«мағыналар тізімі» семантикасыСемантика «списка значений»
3«сөз және заттар» мектебіШкола «слов и вещей»
4«сынама және қателер» әдісіМетод «проб и ошибок»
5«тілішілік аударма» ретінде өзгеріп айтылуПерефразирование как «внутриязыковой перевод»
6А-мен сөйлеу, а-сөйленісАканье
7Абай дәстүріАбаевская традиция
8Абай мектебіАбаевская школа
9Абай тіліАбаевский язык
10Абайтану Абаеведение
11Аблауттың қалыпты деңгейіНормальная ступень аблаута
12Аблауттың нөлдік деңгейіНулевая ступень аблаута
13Аблауттың толық сатысыПолная ступень аблаута
14Аблауттың ұзартылған сатысыПродленная ступень аблаута
15АбракадабраАбракадабра
16Абсолттік құралымАбсолютная конструкция
17АбсолютивАбсолютив
18Абсолютивті етістікАбсолютивный глагол
19Абсолютивті инфинитив)Абсолютивный инфинитив
20Абсолютивті құралымАбсолютивная конструкция
21Абсолютті синоним терминдерТермины-абсолютные синонимы
22Абсолюттік анықталатын сөйлемАбсолютное определяемое предложение
23Абсолюттік билингв Абсолютный билингв
24Абсолюттік жиілікАбсолютная частота
25Абсолюттік күйАбсолютное состояние
26Абсолюттік райАбсолютное наклонение
27Абсолюттік сәйкестікАбсолютное соответствие
28Абсолюттік синонимділікАбсолютная синонимия
29Абсолюттік сөзАбсолютное слово
30Абсолюттік уақытАбсолютное время
31Абсолюттік уәжділік Абсолютная мотивированность
32Абсолюттік үстеуАбсолютное наречие
33Абсолюттік флексияАбсолютная флексия
34Абсолюттік хронологияАбсолютная хронология
35АбстракционизмАбстракционизм
36Абыз тіліЖреческий язык
37Авалентті етістікАвалентный глагол
38АвангардАвангард
39АвангардтықАвангардизм
40АверсияАверсия
41АвтоаудармаАвтоперевод
42Автоматтандырылған аудармаАвтоматизированный перевод
43Автоматтандырылған аудармаПеревод автоматизированный
44Автоматтандырылған аударма жүйесіАвтоматизированная система перевода
45Автоматтандырылған машиналық сөздікАвтоматизированный машинный словарь
46Автоматтандырылған оқыту жүйесіАвтоматизированная обучающая система
47Автоматтандырылған сөздікАвтоматизированный словарь
48Автоматтандырылған үдерісАвтоматизированный процесс
49Автоматты алмасымАвтоматическое чередование
50Автоматты альтернация Автоматическая альтернация
51Автоматты аудармаАвтоматический перевод
52Автоматты аударма сөздікАвтоматический переводной словарь
53Автоматты машиналық сөздікАвтоматический машинный словарь
54Автоматты сөздікАвтоматический словарь
55Автоматты тілтанымАвтоматическая лингвистика
56Автоматтық аудармаПеревод автоматический
57АвтонимАвтоним
58АвтопсихологизмАвтопсихологизм
59АвторАвтор
60Автор бейнесіАвтора образ
61Автор бейнесіОбраз автора
62Автор даналығының тұңғиығыБездна премудрости автора
63Автор дүниетанымыМировоззрение автора
64Автор естелігіВоспоминания автора
65Автор идеясының өміршеңдігіЖизненность идеи автора
66Автор кеңістігін қабылдауВосприятие пространства автора
67Автор қиялыВымысел автора
68Автор қолтаңбасыАвтограф
69Автор ойыАвторский замысел
70Автор ойыРазмышление автора
71Автор ойын қалпына келтіруРеконструкция намерений автора
72Автор сөзіАвторская речь
73Автор сөзіАвторское слово
74Автор сөзіСлова автора
75Автор тіліЯзык автора
76Автор тұжырымдамасының негізділігіОбоснованность концепции автора
77Автордың (автор) ортақтығының маркерлеріМаркеры сопричастности автора
78Автордың адами көзқарасыНравственный взгляд автора
79Автордың жан-дүниесіАвтопсихология автора
80Автордың жеке көзқарасыСубъективный взгляд автора
81Автордың ішкі әлеміВнутренный мир автора
82Автордың керемет талантыВосхитительный талант автора
83Автордың көзқарасыПозитивисткие взгляды автора
84Автордың қисынды ойлауыЛогическое мышление автора
85Автордың нақты көзқарасыОбъективный взгляд автора
86Автордың негізделген қорытындысыОбоснованные выводы автора
87Автордың ой күрделілігіЗамысловатость автора
88Автордың ойдан құрастырылған кейіпкеріВымышленное автором лицо
89Автордың ойлау қабілетіАвторская способность к мышлению
90Автордың өз шығармасын басып шығаруысамиздат
91Автордың тоқыраған ойыЗастойное мышление автора
92Автордың толық етіп айтуыПространность изложения автора
93Автордың түсініктеріРемарка
94Автореференттік сөйленімАвтореферентное высказывание
95АвтореференттілікАвтореферентность
96Авторланған аудармаАвторизированный перевод
97АвторландыруАвторизация
98Авторлардың өзара әсеріВзаимовлияние авторов
99АвторлықАвторская
100Авторлық аудармаАвторский перевод

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: