Геология, геодезия және география
Барлығы 9719 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1D қабатыСлой d
2V-сияқты аңғарV-образная долина
3Аален жiкқабатыЯрус ааленский
4Аберрация Аберрация
5АбиссалАбиссаль
6Абиссал атырабыОбласть абиссальная
7Абиссал жазықтарАбиссальные равнины
8Абиссал таужынысыПорода абиссальная
9Абиссал төбелi жазықтарАбиссальные холмистые равнины
10Абиссал түзілімдеріОтложения абиссальные
11Абиссал тұнбаларыОсадки абиссальные
12Абиссал фацияларыФации абиссальные
13АбиссопелагиалАбиссопелагиаль
14АбиссопелиттерАбиссопелиты
15АбляцияАбляция
16АборигендерАборигены
17АбразияАбразия
18Абразиялық жағалауБерег абразионный
19Абразиялық-аккумуляциялық жағалауБерег абразионно-аккумулятивный
20АбрисАбрис
21Абрис жасауСоставление абриса
22Абсолют белгiАбсолютная отметка
23Абсолют биiктiкАбсолютная высота
24Абсолют биіктікВысота абсолютная
25Абсолют геоәлеуетАбсолютный геопотенциал
26Абсолют геологиялық көнелікВозраст геологический абсолютный
27Абсолют жержылнамаГеохронология абсолютная
28Абсолют жержылнама шкаласыШкала абсолютной геохронологии
29Абсолют кеуектікПористость абсолютная
30Абсолют көнелікті анықтау әдiсiМетод определения абсолютного возраста
31Абсолют қатеОшибка абсолютная
32Абсолют қателiкПогрешность абсолютная
33Абсолют құрғақ затВещество абсолютно сухое
34Абсолют массалар әдісіМетод абсолютных масс
35Абсолют үйлеспеушiлiкНевязка абсолютная
36Абсолют ылғалсыйымдылықВлагоемкость абсолютная
37Абсциссалар өсi бойынша үйлеспеушiлiкНевязка по оси абсцисс
38АванпортАванпорт
39Авиақұбылнама, авиакомпасАвиакомпас
40Авиапленка контрастылығыКонтрастность авиапленки
41Авиация картасыКарта авиационная
42Авиациялық болжамАвиационный прогноз
43Авиациялық климатологияАвиационная климатология
44Авиациялық метеорологияАвиационная метеорология
45АвлакогенАвлакоген
46Авлакогендік формацияларФормации авлакогенные
47АвтершоктарАвтершоки
48Автомат нивелирНивелир-автомат
49Автомат тахеометрТахеометр-автомат
50АвтоматтандыруАвтоматизация
51Автоматты координатографКоординатограф автоматический
52Автоматты нивелирлеуНивелирование автоматическое
53Автоматты нивелирлеу дәлдiгiТочность автоматического нивелирования
54Автоматты центрленуЦентрирование автоматическое
55АвтометаморфизмАвтометаморфизм
56АвтометасоматозАвтометасоматоз
57Автоморфтық топырақтүзілімАвтоморфное почвообразование
58АвтономияАвтономия
59АвтономияландыруАвтономизация
60Автономиялық ауданАвтономный район
61Автономиялық облысАвтономная область
62Автономиялық округАвтономный округ
63Автономиялық өлкеАвтономный край
64Автономиялық республикаАвтономная республика
65Авторедукциялық қашықтық өлшеуiшДальномер авторедукционный
66АвтосинеклизАвтосинеклиза
67АвтохтонАвтохтон
68Автохтон әктасИзвестняки автохтонные
69Автохтон гранитоидтарГранитоиды автохтонные
70Автохтондар, байырғыларАвтохтоны
71АгломератАгломерат
72Агломерат ағыныПоток агломератовый
73Агломерат лаваЛава агломератовая
74Агломерат туфТуф агломератовый
75Агломерация Агломерация
76Аграрлық артық қоныстануАграрное перенаселение
77Агроклимат зоналарАгроклиматические зоны
78Агроклимат көрсеткіштерАгроклиматические показатели
79АгроклиматологияАгроклиматология
80Агроклиматтық аудандауАгроклиматическое районирование
81Агроландшафт Агроландшафт
82АгрометеорологияАгрометеорология
83Агрометеорологиялық ақпаратАгрометеорологическая информация
84Агрометеорологиялық болжамАгрометеорологический прогноз
85Агрометеорологиялық қызмет көрсетуАгрометеорологическое обслуживание
86Агрометеорологиялық стансаАгрометеорологическая станция
87Агроөңделген ландшафтЛандшафт агрокультурный
88Агроэкожүйе Агроэкосистема
89АгроэкологияАгроэкология
90Ағартқыш саздарГлины отбеливающие
91Ағатын көшкінТекучая лавина
92Ағатын суТекучая вода
93Ағаш бұтағы тәрiздi мұздықДревовидный ледник
94Ағаш бұтағы тәрiздi өзен жүйесiДревовидная речная система
95Ағаш тәрiздi өзен жүйесiСистема древовидная речная
96Ағу кливажыКливаж течения
97Ағу қатпарлығыСкладчатость течения
98Ағу түтікшелеріТрубки истечения
99Ағымдағы ресурстарРесурсы текущие
100Ағымдық қорЗапасы текущие

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: