Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
12 сыныпты Төтенше және Өкiлеттi Уәкiл елшіЧрезвычайный и Полномочный Посланник II класса, 2016 жылы
23-санаттың біліктілік дәрежесіквалификационный класс 3-ей категории, 2016 жылы
3 арызды қараурассмотрение заявления, 2016 жылы
4І және ІІ топтағы мүгедектеринвалиды І и І группы, 2016 жылы
5І сыныпты бiрiншi хатшыпервый секретарь I класса, 2016 жылы
6І сыныпты екiншi хатшывторой секретарь I класса, 2016 жылы
7І сыныпты кеңесшiсоветник I класса, 2016 жылы
8І сыныпты Төтенше және Өкiлеттi Уәкiл елшіЧрезвычайный и Полномочный Посланник I класса, 2016 жылы
9ІІ сыныпты бiрiншi хатшыпервый секретарь II класса, 2016 жылы
10ІІ сыныпты екiншi хатшывторой секретарь II класса, 2016 жылы
11ІІ сыныпты кеңесшiсоветник II класса, 2016 жылы
12ІзгілікГуманность,, 2016 жылы
13Ізгілік қағидатыПринцип гуманизма, 2016 жылы
14ІзденісИзыскание, 2016 жылы
15іздестірурозыск, 2016 жылы
16іздестіру шараларырозыскные меры, 2016 жылы
17іздеу, ізденіспоиск, 2016 жылы
18Ілініс фазасы Фаза зацепления, 2016 жылы
19Ірі тісті сүргі Заструг, 2016 жылы
20іріткі салушызачинщик, 2016 жылы
21Іргетас бұраныБолт фундаментный, 2016 жылы
22Іс бойынша iс жүргiзупроизводство по делу, 2016 жылы
23Іске қосуЗапуск, 2016 жылы
24істі сырттай қараузаочное рассмотрение дела, 2016 жылы
25істікшештекер  , 2016 жылы
26істің байланыстылығы бойынша соттылықподсудность по связи дела, 2016 жылы
27Істің фабуласыФабула дела, 2016 жылы
28Істержін имектігіИзогнутость стержня, 2016 жылы
29ішінара инкорпорациячастичная инкорпорация, 2016 жылы
30Ішкі бақылауВнутренний контроль, 2016 жылы
31ішкі бақылау қызметіслужба внутреннего контроля, 2016 жылы
32Ішкі көші-қонВнутренняя миграция, 2016 жылы
33Ішкі қарызвнутренний заем, 2016 жылы
34ішкі құжаттарвнутренние документы, 2016 жылы
35Ішпекті шығаруИзвлечение вкладыша, 2016 жылы
36А-датоА-дато, 2016 жылы
37АбайсыздықНеосторожность, 2016 жылы
38абберацияабберация, 2016 жылы
39АбдикацияАбдикация, 2016 жылы
40АбляцияАбляция, 2016 жылы
41АболиционизмАболиционизм, 2016 жылы
42АболицияАболиция, 2016 жылы
43абоненттік бұрғышотвод абонентский , 2016 жылы
44абоненттік желісеть абонентская  , 2016 жылы
45АбрисАбрис, 2016 жылы
46АброгацияАброгация, 2016 жылы
47АбсентеизмАбсентеизм, 2016 жылы
48Абсолютизм Абсолютизм, 2016 жылы
49абсолютті саяси тұрақтылықабсолютная политическая стабильность, 2016 жылы
50Абсолюттік вето Абсолютное вето , 2016 жылы
51абсолюттік гипотезаабсолютная гипотеза, 2016 жылы
52Абсолюттік жауапкершілікАбсолютная ответственность , 2016 жылы
53Абсолюттік құқықтарАбсолютные права, 2016 жылы
54абсолюттік құқықтық қатынастарабсолютные правоотношения, 2016 жылы
55Абсолюттікжүктегішзагрузчик абсолютный, 2016 жылы
56абсолюцияабсолюция, 2016 жылы
57АвантюраАвантюра, 2016 жылы
58АвантюристАвантюрист, 2016 жылы
59авариялық радиоқалтқырадиобуй аварийный, 2016 жылы
60авариялық шығар жераварийный выход, 2016 жылы
61авариялық-кеме көтеру жұмыстарыаварийно-судоподъемные работы, 2016 жылы
62авиация қауіпсіздігіавиационная безопасность, 2016 жылы
63Автаркия Автаркия, 2016 жылы
64автодиндiк қабылдауприем автодинный   , 2016 жылы
65автократияавтократия, 2016 жылы
66Автоматты жүктеуЗагрузка автоматическая, 2016 жылы
67автоматты түрде реттеу жүйесісистема автоматического регулирования, 2016 жылы
68автоматты түрде тұрақтандырустабилизация автоматическая  , 2016 жылы
69автоматты түрде ығысусмещение автоматическое , 2016 жылы
70автоматты түрде қайта қосувключение автоматическое повторное , 2016 жылы
71автоматтық бұғаттаублокировка автоматическая, 2016 жылы
72Автомобилді тоттанудан қорғауЗащита автомобиля антикоррозионная, 2016 жылы
73Автомобилдің жарамды күйіИсправное состояние автомобиля, 2016 жылы
74автомобиль ауқымыгабарит автомобиля, 2016 жылы
75автомобиль жарамдылығыисправность автомобиля, 2016 жылы
76автомобиль инспекциясыинспекция автомобильная, 2016 жылы
77автомобиль капотыкапот автомобиля, 2016 жылы
78автомобиль паркін пайдалануиспользование автопарка, 2016 жылы
79автомобиль шанағыкузов автомобиля, 2016 жылы
80Автономды автоматты жол белгілері Знаки дорожные автономные автоматические, 2016 жылы
81авторитарлықавторитаризм, 2016 жылы
82АвторитарлықАвторитарный, 2016 жылы
83авторитарлық мемлекетавторитарное государство, 2016 жылы
84авторитарлық режимавторитарный режим, 2016 жылы
85авторлық презумпцияпрезумпция авторства, 2016 жылы
86авторлық келісімавторское соглашение, 2016 жылы
87Авторлық куәлікАвторское свидетельство, 2016 жылы
88Авторлық сыйақы Авторское вознаграждение , 2016 жылы
89авторлық құқықты бұзунарушение авторского права, 2016 жылы
90авторлық құқықты шектеуограничение авторского права, 2016 жылы
91Автортанушылық сараптама Автороведческая экспертиза, 2016 жылы
92Автосервис инфрақұрылымыИнфраструктура автосервиса, 2016 жылы
93Автотіркегіш құлыптауышыЗамкодержатель автосцепки, 2016 жылы
94Автотіркеуіш тісіЗуб автосцепки, 2016 жылы
95автофокустауавтофокусировка , 2016 жылы
96автоүдеткішавтоускори тель, 2016 жылы
97АвтоүдеуАвтоускорение , 2016 жылы
98АвункулатАвункулат, 2016 жылы
99Агенттік келісімАгентское соглашение , 2016 жылы
100Агенттік сыйақыАгентское вознаграждение, 2016 жылы