Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1ізкескіш ит (төтенше жағдайлар)поисковая собака, 2015 жылы
2Ілініс (көлік және қатынас жолдары)зацепление, 2015 жылы
3Ілініс (механика және машинатану)сцепление, 2015 жылы
4Ілініс (механика және машинатану)зацепление, 2015 жылы
5ілініс бұрышы (механика және машинатану)угол зацепления, 2015 жылы
6ілінісу беріктігі (механика және машинатану)прочность сцепления, 2015 жылы
7ілінісу коэффициенті (көлік және қатынас жолдары)коэффициент сцепления, 2015 жылы
8ілінісу қоры (көлік және қатынас жолдары)запас сцепления, 2015 жылы
9Ілгек (көлік және қатынас жолдары)крюк, 2015 жылы
10іргелі зерттеу (педагогика және психология)фундаментальное исследование, 2015 жылы
11іргелес катет (матем.)катет прилежащий, 2015 жылы
12ісінгіш топырақ (көлік және қатынас жолдары)грунт пучинистый, 2015 жылы
13ісіну коэффициенті (көлік және қатынас жолдары)коэффициент пучения, 2015 жылы
14іш тастау (малда) (ауыл шаруаш.)аборт, 2015 жылы
15ішінара жетекті автомобиль (көлік және қатынас жолдары)автомобиль неполнопроводной, 2015 жылы
16ішкі ілініс (көлік және қатынас жолдары)зацепление внутреннее, 2015 жылы
17ішкі буын (көлік және қатынас жолдары)звено внутреннее, 2015 жылы
18ішкі бұрыш (матем.)угол внутренний, 2015 жылы
19ішкі жанама (матем.)касательные внутренние, 2015 жылы
20ішкі сақина (көлік және қатынас жолдары)кольцо внутреннее, 2015 жылы
21ішкі тісті доңғалақ (көлік және қатынас жолдары)колесо с внутренними зубьями, 2015 жылы
22Ішпек (көлік және қатынас жолдары)вкладыш, 2015 жылы
23іштей сызылған бұрыш (матем.)угол вписанный, 2015 жылы
24іштей сызылған дөңгелек (матем.)круг вписанный, 2015 жылы
25іштей сызылған шеңбер (матем.)окружность вписанная, 2015 жылы
26іштен жану қозғалтқышы (көлік және қатынас жолдары)двигатель внутреннего сгорания, 2015 жылы
27Ішқамал (көлік және қатынас жолдары)вышгород, 2015 жылы
28абоненттік берешек (индустрия)абонентская задолженность, 2015 жылы
29абоненттік бөлім (индустрия)абонентский отдел, 2015 жылы
30абоненттік желі (индустрия)абонентская сеть, 2015 жылы
31абоненттік төлем (индустрия)абонентская плата, 2015 жылы
32абоненттік қондырғы (индустрия)абонентская установка, 2015 жылы
33абоненттік-есептік топ (индустрия)абонентско-расчетная группа, 2015 жылы
34абсолют жүктеу файлы (индустрия)файл абсолютной загрузки, 2015 жылы
35абсолют минимум (матем.)минимум абсолютный, 2015 жылы
36абсолют шама (математика)абсолютная величина, 2015 жылы
37абсолют қатаңдық (көлік және қатынас жолдары)жесткость абсолютная, 2015 жылы
38абсолют үдеу (механика және машинатану)ускорение абсолютное, 2015 жылы
39абсолют үзіліссіздік (матем.)непрерывность абсолютная, 2015 жылы
40абсолют ұзарым (механика және машинатану)удлинение абсолютное, 2015 жылы
41абсолютті, мүлде (индустрия)абсолютно, 2015 жылы
42аванс беру (экономика және қаржы)авансирование, 2015 жылы
43Авария (төтенше жағдай)авария, 2015 жылы
44авариядан кейінгі қауіпсіздік (көлік және қатынас жолдары)безопасность послеаварийная, 2015 жылы
45аварияларды есепке алу (төтенше жағдай)учет аварий, 2015 жылы
46Авариялылық (көлік және қатынас жолдары)аварийность, 2015 жылы
47авариялылық коэффициенті (көлік және қатынас жолдары)коэффициент аварийности, 2015 жылы
48авариялық ажыратқыш (көлік және қатынас жолдары)выключатель аварийный, 2015 жылы
49авариялық ахуал (төтенше жағдай)аварийная обстановка, 2015 жылы
50авариялық аялдау белгісі (көлік және қатынас жолдары)знак аварийной остановки, 2015 жылы
51авариялық ақау (көлік және қатынас жолдары)дефект аварийный, 2015 жылы
52авариялық жағдай (индустрия)аварийная обстановка, 2015 жылы
53авариялық жағдай (төтенше жағдай)аварийная ситуация, 2015 жылы
54авариялық қор (көлік және қатынас жолдары)запас аварийный, 2015 жылы
55Авиакәсіпорын (көлік және қатынас жолдары)авиапредприятие, 2015 жылы
56Авиапошта (көлік және қатынас жолдары)авиапочта, 2015 жылы
57авиация қозғалтқышы (көлік және қатынас жолдары)двигатель авиационный, 2015 жылы
58авиациялық база (көлік және қатынас жолдары)база авиационная, 2015 жылы
59авиациялық бензин (көлік және қатынас жолдары)бензин авиационный, 2015 жылы
60Автоаунақ (көлік және қатынас жолдары)автокаток, 2015 жылы
61автоақпаратшы (физика)автоинформатор, 2015 жылы
62Автобазар (көлік және қатынас жолдары)авторынок, 2015 жылы
63Автобан (көлік және қатынас жолдары)автобан, 2015 жылы
64Автобаптау (көлік және қатынас жолдары)автонастройка, 2015 жылы
65автобуспен жүру (көлік және қатынас жолдары)езда автобусом, 2015 жылы
66Автобұғаттау (көлік және қатынас жолдары)автоблокировка, 2015 жылы
67автогазсыздандыру станциясы (төтенше жағдай)автодегазационная станция, 2015 жылы
68Автогудрондауыш (көлік және қатынас жолдары)автогудронатор, 2015 жылы
69Автодүкен (көлік және қатынас жолдары)автомагазин, 2015 жылы
70Автожауапқатқыш (көлік және қатынас жолдары)автоответчик, 2015 жылы
71автожүктеу бағдарламасы (индустрия)программа автозагрузки, 2015 жылы
72Автоклав (көлік және қатынас жолдары)автоклав, 2015 жылы
73Автокүйме (көлік және қатынас жолдары)автофургон, 2015 жылы
74автокүрежол, автомагистраль (көлік және қатынас жолдары)автомагистраль, 2015 жылы
75Автокөлік (көлік және қатынас жолдары)автотранспорт, 2015 жылы
76автомат зауыт (көлік және қатынас жолдары)завод автоматический, 2015 жылы
77автомат таразы (көлік және қатынас жолдары)весы автоматические, 2015 жылы
78Автоматика (көлік және қатынас жолдары)автоматика, 2015 жылы
79Автоматтандыру (көлік және қатынас жолдары)автоматизация, 2015 жылы
80автоматтандырылған басқару жүйесі (индустрия)автоматизированная система управления, 2015 жылы
81автоматтандырылған дөңес (көлік және қатынас жолдары)горка автоматизированная, 2015 жылы
82автоматтандырылған желі (механика және машинатану)линия автоматизированная, 2015 жылы
83автоматтандырылған жобалау жүйесі (индустрия)автоматизированная система проектирования, 2015 жылы
84автоматтандырылған жобалау жүйесі (көлік және қатынас жолдары)автоматизированная система проектирования, 2015 жылы
85автоматтандырылған жүйе (индустрия)автоматизированная система, 2015 жылы
86автоматтандырылған жұмыс орны (индустрия)автоматизированное рабочее место, 2015 жылы
87автоматтандырылған зауыт (көлік және қатынас жолдары)завод автоматизированный, 2015 жылы
88автоматты ажыратқыш (көлік және қатынас жолдары)выключатель автоматический, 2015 жылы
89автоматты бақылау жүйесі (индустрия)автоматическая система контроля, 2015 жылы
90автоматты радиотұтқыш (төтенше жағдай)автоматический радиопеленгатор, 2015 жылы
91автоматты телефон стансасы (индустрия)автоматическая телефонная станция, 2015 жылы
92автоматты тербеліс (көлік және қатынас жолдары)колебание автоматическое, 2015 жылы
93автоматты түрде ыңғайластыру (төтенше жағдайлар)автоматическая подстройка, 2015 жылы
94автоматты түрде қосылу (индустрия)автоматическое включение, 2015 жылы
95Автомектеп (көлік және қатынас жолдары)автошкола, 2015 жылы
96Автомеханик (көлік және қатынас жолдары)автомеханик, 2015 жылы
97автомобил дилері (көлік және қатынас жолдары)дилер автомобильный, 2015 жылы
98Автомобиль (көлік және қатынас жолдары)автомобиль, 2015 жылы
99автомобиль агрегаты (көлік және қатынас жолдары)агрегат автомобильный, 2015 жылы
100автомобиль артқы бөлігінің сырғуы (көлік және қатынас жолдары)занос задней части автомобиля, 2015 жылы