Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1Акциздік кеден бекеті(кеден)Акцизный таможенный пост, 2011 жылы
2Алдын ала декларациялау(кеден)Предварительное декларирование, 2011 жылы
3Бала емізетін ана(мед)Кормящая мать, 2011 жылы
4Босандыру(мед)Родовспоможение, 2011 жылы
5Декларациялау(кеден)Декларирование, 2011 жылы
6Доңғалақ (құқық)Колесо, 2011 жылы
7Дәрі-дәрмек(мед)Медикамент, 2011 жылы
8Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету(мед)Лекарственное обеспечение, 2011 жылы
9Дәрілік заттардың айналысы(мед)Обращение лекарственных средств, 2011 жылы
10Емдеуге жатқызу(мед)Госпитализация, 2011 жылы
11Есірткі заттар айналымы (мед)Оборот наркотических средств, 2011 жылы
12ЖИТС (жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы) (мед)СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), 2011 жылы
13Жол жүрісі(құқық)Дорожное движение, 2011 жылы
14Жолаушылар кедендік декларациясы(кеден)Пассажирская таможенная декларация, 2011 жылы
15Жыныстық жолмен берілетін инфекция(мед)Инфекция передаваемая половым путем (ИППП), 2011 жылы
16Заңға бағынушылық (құқық)Законопослушного поведения, 2011 жылы
17Кеден одағы(кеден)Таможенный союз, 2011 жылы
18Кедендік ішкі транзит(кеден)Внутренний таможенный транзит (ВТТ), 2011 жылы
19Кедендік баж мөлшерлемелері (кеден)Ставки таможенных пошлин, 2011 жылы
20Кедендік бақылау аймағы(кеден)Зона таможенного контроля, 2011 жылы
21Кедендік бақылау(кеден)Таможенный контроль, 2011 жылы
22Кедендік жеңілдіктер(кеден)Таможенные льготы, 2011 жылы
23Кедендік кейінгі бақылау(кеден)Посттаможенный контроль, 2011 жылы
24Кедендік тексеріп қарау(кеден)Досмотр таможенный, 2011 жылы
25Кедендік төлемдер мен салықтар(кеден)Таможенные платежи и налоги, 2011 жылы
26Кедендік шекара(кеден)Таможенная граница, 2011 жылы
27Кедендік қарап тексеру(кеден)Осмотр таможенный, 2011 жылы
28Кедендік құн(кеден)Таможенная стоимость, 2011 жылы
29Кедендік құнды түзету(кеден)Корректировка таможенной стоимости, 2011 жылы
30Кедендік әкелу бажы(кеден)Ввозные таможенные пошлины, 2011 жылы
31Кедендік әкету бажы(кеден)Вывозные таможенные пошлины, 2011 жылы
32Мінез-құлқы қатерлі топ өкілі(мед)Представитель групп рискованного поведения, 2011 жылы
33Мейіргер(мед)Медбрат, медсестра, 2011 жылы
34Мерзімдік декларациялау(кеден)Периодическое декларирование, 2011 жылы
35МСАК медициналық-санитариялық алғашқы көмек(мед)ПМСП (первичная медико-санитарная помощь), 2011 жылы
36Науқасты қадағалапВедение больного, 2011 жылы
37Нәрестенің шетінеуі(мед)Смерть младенца, 2011 жылы
38Нәрестенің шетінеушілігі(мед)Смертность младенца, 2011 жылы
39Препараттың демегіш әсері(мед)Стимулирующие действия препарата, 2011 жылы
40Сырғытқы(мед)Каталка, 2011 жылы
41Сырқаттанушылық (мед)Заболеваемость, 2011 жылы
42Тіркеу, бекіту(құқық)Фиксация, 2011 жылы
43Тауарларды декларациялау(кеден)Декларирование товаров, 2011 жылы
44Тауарларға арналған декларация (кеден)Декларация на товары, 2011 жылы
45Төсек(мед)Койка, 2011 жылы
46Уақытша декларациялау(кеден)Временное декларирование, 2011 жылы
47Уақытша немесе толық емес кедендік декларация(кеден)Временная или неполная таможенная декларация, 2011 жылы
48Ушыққан аурулар(мед)Острые заболевания, 2011 жылы
49Хирургиялық әрекет(мед)Хирургическое вмешательство, 2011 жылы