Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1«Қарбалас желілер» (экон.қылмыс)«Горячие линии», 2008 жылы
2Акцизделетін өнімдер(экон.қылмыс)Подакцизные продукты, 2008 жылы
3Алу(экон.қылмыс)Выемка, 2008 жылы
4Алыну, Алып қою (құқық)Изьятие, 2008 жылы
5Арыз (әск) (құқық)Заявление, 2008 жылы
6Астыртын агент(экон.қылмыс)Негласный агент, 2008 жылы
7Астыртын тексеріс(экон.қылмыс)Негласная проверка, 2008 жылы
8Бағдарлы оқыту нысаны(экон.қылмыс)Линейная форма обучения, 2008 жылы
9Бағыттама(экон.қылмыс)Ориентировка, 2008 жылы
10Бекетші(экон.қылмыс)Постовой, 2008 жылы
11Бопсалау(экон.қылмыс)Вымогательство, 2008 жылы
12Бүкпесіздік(экон.қылмыс)Транспарентность, 2008 жылы
13Бөлініс (әскери іс)Подразделение, отделение, 2008 жылы
14Дабыл(экон.қылмыс)Тревога, 2008 жылы
15Декларация, (экон.қылмыс) МағлұмдамаДекларация, 2008 жылы
16Ерекше құнды заттарды ұрлау(құқық)«Хищение предметов, имеющих особую ценность», 2008 жылы
17Жазаланбау (экон.қылмыс)Безнаказанность, 2008 жылы
18Жалпықылмыстық әрекет(құқық)Общеуголовное преступление, 2008 жылы
19Жауынгерлік әзірлік(құқық)боеготовность, 2008 жылы
20Жедел уәкіл(экон.қылмыс)Оперуполномоченный, 2008 жылы
21Жедел-қызметтік жұмыс(құқық)Оперативно-служебная деятельность, 2008 жылы
22Жылыстату(экон.қылмыс)Отмывание (экон.), 2008 жылы
23Жұғымды, көпшіл(экон.қылмыс)Коммуникабельный, 2008 жылы
24Кір келтіретін материалдар(экон.қылмыс)Компрометирующие материалы, 2008 жылы
25Кісі күшімен қорғау(экон.қылмыс)Физическая защита (юрид.), 2008 жылы
26Кептелек (экон.қылмыс)Пробка на дорогах, 2008 жылы
27Кесте(құқық)График, расписание, 2008 жылы
28Континенттік(экон.қылмыс)Континентальный, 2008 жылы
29Мағлұмдау(экон.қылмыс)Декларирование, 2008 жылы
30Мәселе, проблема(құқық)Проблема, 2008 жылы
31Нұсқама (экон.қылмыс)Предписание, 2008 жылы
32Пошта (тұрмыстық қызмет)Почта, 2008 жылы
33Режім(құқық)Режим, 2008 жылы
34Рейтинг(экон.қылмыс)Рейтинг, 2008 жылы
35Салықты шегеру(экон.қылмыс)Отсторнирование, 2008 жылы
36Сапта жинақы(экон.қылмыс)Подтянут в строю, 2008 жылы
37Сапта жинақы(экон.қылмыс)Подтянут в строевом отношении, 2008 жылы
38Стреске төзімді(экон.қылмыс)Стрессоустойчивый, 2008 жылы
39Стрестік жағдаят(экон.қылмыс)Стресогенные ситуации, 2008 жылы
40Сыныптылық (құқық)Классность, 2008 жылы
41Сүйемелдеу (құқ) (экон.қылмыс)Сопровождение (техническое; оперативное), 2008 жылы
42Тік тұр (әскери іс)Смирно, 2008 жылы
43Тіркеме куәлігі (әск) (экон.қылмыс)Приписное свидетельство (воен.), 2008 жылы
44Таратын(құқық)Развод, 2008 жылы
45Тергеуге дейінгі тексеріс(экон.қылмыс)Доследственная проверка, 2008 жылы
46Террорлық, лаңкестік(құқық)Терроризм, 2008 жылы
47Тыңдау(құқық)Жасырын түрде тыңдау (прослушивание), 2008 жылы
48Тыңдауыш (ақпарат)Наушник, 2008 жылы
49Тұрақты көздер(экон.қылмыс)Стационарные источники, 2008 жылы
50Тұрақты металл детекторы(экон.қылмыс)Стационарный металлодетектор, 2008 жылы
51Факт (құқық)Факт, 2008 жылы
52Хабар-ошарсыз (жоғалғандар) Хабарсыз жоғалған(құқық)Без вести (пропавшие), 2008 жылы
53Шақыру белгі(құқық)Позывной (радиостанция), 2008 жылы
54Шиеленіс ошағы (әскери іс)Горячая точка, 2008 жылы
55Қайта есептеу(экон.қылмыс)Сторнирование, 2008 жылы
56Қарамағына жіберу(экон.қылмыс)Прикомандировать, 2008 жылы
57Қосымша есептеу(экон.қылмыс)Доначисление, 2008 жылы
58Қызметке жіберу(экон.қылмыс)Откомандировать, 2008 жылы
59Қызметтік қасақылық(экон.қылмыс)Служебный подлог, 2008 жылы
60Құқықтылық(экон.қылмыс)Правомочность (правомочие), 2008 жылы
61Өтініш(құқық)Обращение, 2008 жылы