Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1ілеспе тосқын (геогр)наносы влекомые, 2005 жылы
2індеттік анамнез(мед)анамнез эпидемиологический, 2005 жылы
3іріңді сорбуын(мед)артрит гнойный, 2005 жылы
4ішінара тіссіздік(мед)адентия частичная, 2005 жылы
5ішінара үгілу (су шаруаш.)выветривание избирательное, 2005 жылы
6ішек ауыруы(мед)боли кишечные, 2005 жылы
7ішек бітеулігі(мед)атрезия кишечника, 2005 жылы
8ішек құрт ауруы(мед)болезнь глистная, 2005 жылы
9ішкі ұйқы күретамыры(мед)артерия сонная внутренняя, 2005 жылы
10ішшемен(мед)асцит, 2005 жылы
11автомобиль жолдарының желісі(геогр)сеть автомобильных дорог, 2005 жылы
12аграрлық реформа (тарих)аграрная реформа, 2005 жылы
13аграфия(мед)аграфия, 2005 жылы
14адамзат қоғамы(тарих)человеческое общество, 2005 жылы
15аденит(мед)аденит, 2005 жылы
16аднексит(мед)аднексит, 2005 жылы
17азамат соғысы(тарих)гражданская война, 2005 жылы
18азамат(тарих)Гражданин, 2005 жылы
19азаматтардың әрекет ету қабілеттілігі (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)дееспособность граждан, 2005 жылы
20азаматтық хал актілері (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)акты гражданского состояния, 2005 жылы
21азат ел(тарих)свободная страна, 2005 жылы
22азат ету(тарих)Освободить, 2005 жылы
23азия обасы(мед)азиатская чума, 2005 жылы
24азотемия(мед)азотемия, 2005 жылы
25азоттық теңгерім(мед)азотистый баланс, 2005 жылы
26айлық еңбекақы қоры (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)месячный фонд оплаты, 2005 жылы
27аймақтылық (географ.)зональность, 2005 жылы
28аймақтық емес құбылыс(геогр)явление азональное, 2005 жылы
29аймақтық құбылыс(геогр)явление зональное, 2005 жылы
30айыппұл салу (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)налагать штраф, 2005 жылы
31алгид(мед)алгид, 2005 жылы
32аллерген(мед)аллерген, 2005 жылы
33аллювийлік аңғар (геодез.)долина аллювиальная, 2005 жылы
34алты күндік жұмыс аптасы (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)шестидневная рабочая неделя, 2005 жылы
35альвеола(мед)альвеола, 2005 жылы
36альвеолит(мед)альвеолит, 2005 жылы
37алғашқы қауым меншігі(тарих)первобытная общинная собственность, 2005 жылы
38алғашқы қауым(тарих)первобытная община, 2005 жылы
39амитоз(мед)амитоз, 2005 жылы
40анамнез(мед)анамнез, 2005 жылы
41анасарка(мед)анасарка, 2005 жылы
42аневризма(мед)аневризма, 2005 жылы
43антиперистальтика(мед)антиперистальтика, 2005 жылы
44арахноидит(мед)арахноидит, 2005 жылы
45арнайы аурухана(мед)больница специальная, 2005 жылы
46аррозия(мед)аррозия, 2005 жылы
47артефакт(мед)артефакт, 2005 жылы
48артрогриппоз(мед)артрогриппоз, 2005 жылы
49артродез(мед)артродез, 2005 жылы
50артролиз(мед)артролиз, 2005 жылы
51артрология(мед)артрология, 2005 жылы
52артропатия(мед)артропатия, 2005 жылы
53артропластика(мед)артропластика, 2005 жылы
54артротомия(мед)артротомия, 2005 жылы
55артықшылық (заң)преференции, преимущества, 2005 жылы
56археологиялық қазбалар(тарих)археологические раскопки, 2005 жылы
57арынды ызасу (геогр)поток напорный грунтовый, 2005 жылы
58аса ылғалды аймақ (географ.)зона избыточного увлажнения, 2005 жылы
59ассимиляция(мед)ассимиляция, 2005 жылы
60асыл материалдар(мед)благородные материалы, 2005 жылы
61асқазан желденуі(мед)Аэрогастрия, 2005 жылы
62асқазанның төмен түсуі(мед)батигастрия – гастроптоз, 2005 жылы
63асқынған соқырішек(мед)аппендицит осложненный, 2005 жылы
64ата аруағына табыну(тарих)поклониться духам предков, 2005 жылы
65ата жолы(тарих)традиция предков, 2005 жылы
66ата мұра(тарих)наследие предков, 2005 жылы
67ата қоныс(тарих)земля отцов, отчий край, родовое имение, 2005 жылы
68ата-баба(тарих)Предки, 2005 жылы
69атам заманнан(тарих)издавна, испокон веков, 2005 жылы
70атамекен(тарих)отечество, родные места, 2005 жылы
71атрихоз(мед)Атрихоз, 2005 жылы
72ауа жұту(мед)Аэрофагия, 2005 жылы
73ауа текті(мед)Аэрогенный, 2005 жылы
74ауасүзгі(мед)Аэрофильтр, 2005 жылы
75аудандастыру (ауыл шаруашылық дақылдарын) (геогр)районирование (сх.культур), 2005 жылы
76аудандастыру (мал тұқымдарын) (геогр)районирование (пород скота), 2005 жылы
77аудандастыру(геогр)районирование, 2005 жылы
78аумалы өзен(геогр)река кочующая, 2005 жылы
79ауру тудырғыш бактерия(мед)бактерия болезнетворная, 2005 жылы
80аурудың анамнезі(мед)анамнез заболевания, 2005 жылы
81аурушаң(мед)болезненный, 2005 жылы
82аурушаңдық(мед)болезненность, 2005 жылы
83ауыз омыртқа (мед)Атлант, 2005 жылы
84ауыз омыртқа-шүйде буыны(мед)атланто-затылочный сустав, 2005 жылы
85ауыл тұрғындары (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)население сельское, 2005 жылы
86ауыл шаруашылығын ұжымдандыру(тарих)коллективизация сельского хозяйства, 2005 жылы
87ауыл(геогр)село, 2005 жылы
88ауылдық аурухана(мед)больница сельская, 2005 жылы
89ауыр дене еңбегі (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)тяжелый физический труд, 2005 жылы
90ауыру(мед)Боль, 2005 жылы
91ауырған жер(мед)больное место, 2005 жылы
92ауырғанды басатын дәрілер(мед)болеутоляющие средства, 2005 жылы
93ауырғанды сезбеу(мед)анальгезия, 2005 жылы
94ауысымды жұмыс (еңбек және халықты әлеуметтік қорғау)работа сменная, 2005 жылы
95ауқатты ел(тарих)зажиточная страна, 2005 жылы
96ауқатты(тарих)Зажиточный, 2005 жылы
97ахуалдық карта (геогр)карта ситуационная, 2005 жылы
98ацетонның зәрмен шығуы(мед)Ацетонурия, 2005 жылы
99ашаршылық заман(тарих)время голода, 2005 жылы
100ашу(мед)Брожение, 2005 жылы