Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11.анықтау; 2.ұйғарым (пед.)Определение, 2000 жылы
21.база; 2.негіз; 3.қор; 4.қойма (матем./экон./әскери)База, 2000 жылы
31.кесім; 2.перде (әдеби)Акт, 2000 жылы
41.рұқсатнама; 2.бұрыштама (іс жүргізу)Виза, 2000 жылы
51.тап; 2.сынып (тарих)/(пед.)Класс, 2000 жылы
6Ізгілік көмек (әлеумет-экон.)Гуманитарная помошь, 2000 жылы
7Іс жүзінде (заңтану)Де-факто, 2000 жылы
8Айып (заң.)Штраф, 2000 жылы
9Алауыздық (саясаттану)Разногласие, 2000 жылы
10Алағандық (псих.)Лихоимство, 2000 жылы
11Алпауыт (экон.)Монополист, 2000 жылы
12Бір жолғы (экон.)Единовременный, 2000 жылы
13Біріздендіру (стандарттау)Унификация, 2000 жылы
14Бірауыздан (саясаттану)Единогласный, 2000 жылы
15Бітім соты (заң)Мировой суд, 2000 жылы
16Балқарағай (бот.)Кедр, 2000 жылы
17Барынша (қаржы)Максимально, 2000 жылы
18Бағаны ырықтандыру (экон.)Либерализация цен, 2000 жылы
19Бопса (заңтану)Шантаж, 2000 жылы
20Бұрыштама соғу (іс жүргізу)Визирование, 2000 жылы
21Діл (саясаттану)Менталитет, 2000 жылы
22Даралық (пед.)Индивидуальность, 2000 жылы
23Дарашылдық (пед.)Индивидуализм, 2000 жылы
24Депутаттық сұрау (саясаттану.)Депутатский запрос, 2000 жылы
25Дербес есепшот (қаржы)Лицевой счет, 2000 жылы
26Дерекқор (ақпарат)База данных, 2000 жылы
27Дәлдүріш (әдеб.)Халтурщик, 2000 жылы
28Дәлдүріштік (әдеб.)Халтура, 2000 жылы
29Дәргей (саясаттану)Прерогатива, 2000 жылы
30Еншілес кәсіпорын (экон.)Дочернее предприятие, 2000 жылы
31Жалгер (экон.)Арендатор, 2000 жылы
32Жалдап (заң.)Киллер, 2000 жылы
33Жарқағаз (ақпарат)Афиша, 2000 жылы
34Жағдаят (пед.)Обстоятельство, 2000 жылы
35Жаңғырту (филос.)Модернизация, 2000 жылы
36Жекедара (саясаттану)Единолично, 2000 жылы
37Желкөз (құрылыс)Форточка, 2000 жылы
38Жиналым (саясаттану)Кворум, 2000 жылы
39Жорамал (заң)Предположение, 2000 жылы
40Жоспарлама (іс жүргізу)Планерка, 2000 жылы
41Жүктеме (экон.)Нагрузка, 2000 жылы
42Жұмылдыру (әскери іс)Мобилизация, 2000 жылы
43Зайырлы (саясат)Светский, 2000 жылы
44Зайырлы қоғам (саясат)Светское общество, 2000 жылы
45Заң жүзінде (заңтану)Де-юре, 2000 жылы
46Заңды өкімет (саясаттану)Легитимная власть, 2000 жылы
47Заңнама (заңтану)Закондательство, 2000 жылы
48Заңнамалық кесімдерЗаконадательные акты, 2000 жылы
49Заңның ұлықтылығы (заңтану)Верховенство закона, 2000 жылы
50Зертхана (пед.)Лаборатория, 2000 жылы
51Зияпат залы (тұрмыстық қызмет)Зал банкетный, 2000 жылы
52Кібісе жыл (іс жүргізу)Високосный год, 2000 жылы
53Келеңсіз (псих.)Негативный, 2000 жылы
54Кепілақы (қаржы)/ (заң)Задаток, 2000 жылы
55Консулдық рұқсатнама (заңтану)Виза консульская, 2000 жылы
56Кәріз (су шаруаш.)Канализация, 2000 жылы
57Кәуап (тамақ )Шашлык, 2000 жылы
58Көзқаман (филос)Нигилист, 2000 жылы
59Көзқамандық (филос.)Нигилизм, 2000 жылы
60Мұрағатшы (іс жүргізу)Архивариус, 2000 жылы
61Мұқаммал (экон.)Инвентарь, 2000 жылы
62Мәжуси (филос.)Язычества, 2000 жылы
63Мәмілегер (саясаттану/ заңтану)Дипломат, 2000 жылы
64Мәуесек (тұрмыс. қызмет)Щетка, 2000 жылы
65Мөртабан (іс жүргізу)Штемпель, 2000 жылы
66Нобай (өнер)Набросок, 2000 жылы
67Оңтайландыру (пед.)Оптимизировать, 2000 жылы
68Оңтайлы (пед)Оптимальный, 2000 жылы
69Пайыз (экон.)Процент, 2000 жылы
70Пәлеқорлық (псих.)Инсинуация, 2000 жылы
71Расытхана (астрон.)Обсерватория, 2000 жылы
72Сілті (химия)Щелоч, 2000 жылы
73Салым (қаржы)Вклад, 2000 жылы
74Салымшы (қаржы)Вкладчик, 2000 жылы
75Сауалнама (әлеу-экон.)Анкета, 2000 жылы
76Себезгі (ауыл шаруаш.)Лейка, 2000 жылы
77Сенім білдіру (саясаттану)Вотум доверия, 2000 жылы
78Сенімсіздік білдіру (саясаттану)Вотум недоверия, 2000 жылы
79Сусабын (тұрмыс. қызмет)Шампунь, 2000 жылы
80Сұңғат (өнер)Живопись, 2000 жылы
81Тізімдеме (іс жүргізу)Каталог, 2000 жылы
82Таптаурын (филос.)Стереотип, 2000 жылы
83Тасымал (көлік. Қатынас)Перевозка, 2000 жылы
84Тегеурін (әскери іс)Натиск, 2000 жылы
85Телнұсқа (заң)Дубликат, 2000 жылы
86Тепе-теңдік (саясат/экон.)Паритет, 2000 жылы
87Теріс (заң.)Превратно, 2000 жылы
88Теңге сарайы (экон.)Монетный двор, 2000 жылы
89Теңгерім (қаржы)Баланс, 2000 жылы
90Тутұғыр (әскери іс)Флагштог, 2000 жылы
91Түбіртек (қаржы)Корешок, 2000 жылы
92Тұсаукесер (саясаттану)Презентация, 2000 жылы
93Тұтандырғыш (әскери іс)Запал, 2000 жылы
94Төлем (қаржы)Выплата, 2000 жылы
95Шамдал (тұрмыстық қызмет)Светильник, 2000 жылы
96Шұрат (су шаруаш.)Оазис, 2000 жылы
97Ықпалдасу (пед.)Интеграция, 2000 жылы
98Ғаламшар (астрономия)Планета, 2000 жылы
99Ғұмырнама (әдеби)Мемуар, 2000 жылы
100Қабылхана (іс жүргізу)Приемная, 2000 жылы