Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
11 дәрежелі заңгер (заң.)Юрист 1 класса, 1998 жылы
21 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі (заң.)Государственный советник юстиции 1 класса, 1998 жылы
31. жат; 2. тара; 3. Тоқтат (әскери іс)Отбой, 1998 жылы
42 дәрежелі заңгер (заң.)Юрист 2 класса, 1998 жылы
52 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі (заң.)Государственный советник юстиции 2 класса, 1998 жылы
63 дәрежелі заңгер (заң.)Юрист 3 класса, 1998 жылы
73 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі (заң.)Государственный советник юстиции 3 класса, 1998 жылы
8Автомат(ты) аяққа (әскери іс)Автомат к ноге, 1998 жылы
9Автомат(ты) белдікке (әскери іс)Автомат на ремень, 1998 жылы
10Автомат(ты) иыққа (әскери іс)Автомат на плечо, 1998 жылы
11Автомат(ты) кеудеге (әскери іс)Автомат на грудь, 1998 жылы
12Адым (әскери іс)Шаг, 1998 жылы
13Адымда (әскери іс)Шагом марш, 1998 жылы
14Азаматтық тұлға (әскери іс)Гражданское лицо, 1998 жылы
15Айдауыл (әскери іс)Конвойный, 1998 жылы
16Айдын (географ,)Акватория, 1998 жылы
17Айлақ (геог.)Гавань, 1998 жылы
18Айнал (әскери іс)Кругом, 1998 жылы
19Алап (геог.)Бассейн, 1998 жылы
20Алдамша (әскери іс)Маскировка, 1998 жылы
21Алым (эконом)Сбор, 1998 жылы
22Ара қашықтық (әскери іс)Дистанция, 1998 жылы
23Ара қашықтықты қысқарт (әскери іс)Уменьшить дистанции, 1998 жылы
24Ара қашықтықты ұлғайт (әскери іс)Увеличить дистанции, 1998 жылы
25Аралық(әскери іс)Интервал, 1998 жылы
26Арат(биол.)Шардиния, 1998 жылы
27Арна (геог.)Русло, 1998 жылы
28Арнайы жасақ (әскери іс)Отряд специального назначения, 1998 жылы
29Асаймұсай (биол.)Абелия, 1998 жылы
30Аспара(биол.)Чезнея, 1998 жылы
31Атырау (геог.)Дельта, 1998 жылы
32Ауыстырушы(әскери іс)Разводящий, 1998 жылы
33Аға заң кеңесшісі (заң.)Старший советник юстиции, 1998 жылы
34Ағаш (ауыл.шаруаш)Древесина, 1998 жылы
35Ағымдағы есепшот (эконом)Текущий счет, 1998 жылы
36Ағыс (геог.)Течение, 1998 жылы
37Ақау (техн)Дефект, 1998 жылы
38Ақаутапқы (тех.)Дефектоскоп, 1998 жылы
39Ақжапырақ (биол.)Юринея, 1998 жылы
40Ақжелкек(биол.) (биол.)Хрен, 1998 жылы
41Аңартас (геол.)Гранаты, 1998 жылы
42Бірінші-екіншіге санал (әскери іс)На первый-второй расчитайтесь, 1998 жылы
43Байсат тұқымдас (биол.)Адоксовые, 1998 жылы
44Бас киім(ің)ді ки (әскери іс)Головные уборы надеть, 1998 жылы
45Бас киім(ің)ді шеш (әскери іс)Головные уборы снять, 1998 жылы
46Баянхат (әскери іс)Докладная записка, 1998 жылы
47Баяулат (әскери іс)Реже шаг, 1998 жылы
48Бақытгүл(биол.)Хризантема, 1998 жылы
49Белдік(ті) босат (әскери іс)Ремень отпустить, 1998 жылы
50Белдік(ті) тарт (әскери іс)Ремень подтянуть, 1998 жылы
51Белдеу (геол)Пояс, 1998 жылы
52Бері кел (әскери іс)Ко мне, 1998 жылы
53Берен (әскери іс)Бронежелет, 1998 жылы
54Беттестіру (құқықтану)Очная ставка, 1998 жылы
55Бозсораң (биол.)Климакоптера, 1998 жылы
56Бозтопырақ (ауыл.шаруаш)Серозем, 1998 жылы
57Бозқараған (биол.)Сирень, 1998 жылы
58Болбыр (биол.)Гидрилла, 1998 жылы
59Бостан (әскери іс)Вольно, 1998 жылы
60Ботташық (биол.)Пастернак, 1998 жылы
61Бүршіктелу (ауыл.шаруаш)Окулировка, 1998 жылы
62Бұйражапырақ(биол.)Шандра, 1998 жылы
63Бұрамжапырақ (биол.)Валиснерия, 1998 жылы
64Бәден (биол.)Анис, 1998 жылы
65Бөгет (геог.)Плотина, 1998 жылы
66Бөлім (әскери іс)Часть, 1998 жылы
67Бөлімше (әскери іс)Отделение, 1998 жылы
68Бөлімше, бір қатарға тұр (әскери іс)Отделение, в одну шеренгу становись, 1998 жылы
69Бөрікгүл (биол.)Артишок, 1998 жылы
70Гүлжапырақ тұқымдас (биол.)Марсилиевые, 1998 жылы
71Дің (ауыл шаруаш )Ствол, 1998 жылы
72Дарабас ершін(биол.)Криптокодон одноглавый, 1998 жылы
73Даурбақа ауызы (биол.)Цимбрия даурская, 1998 жылы
74Двигательді өшір (әскери іс)Глуши двигатель, 1998 жылы
75Дембет (биол.)Мертензия, 1998 жылы
76Дернәсіл (биол.)Личинка, 1998 жылы
77Деңгел (биол,)Эутрема, 1998 жылы
78Дүмді бүкте (әскери іс)Приклад завернуть, 1998 жылы
79Дүмді жаз (әскери іс)Приклад развернуть, 1998 жылы
80Дүңкеш (биол.)Бутерлак, 1998 жылы
81Дәлен (биол.)Осмориза, 1998 жылы
82Екі адым алға (әскери іс)Два шага вперед, 1998 жылы
83Екі қатарлы сап (әскери іс)Двухшереножный строй, 1998 жылы
84Екшеуіш (геол.)Грохот, 1998 жылы
85Ергеш (биол.)Строгановия, 1998 жылы
86Еңлік (биол.)Эдельвейс, 1998 жылы
87Жазылма сап (әскери іс)Строй разомкнутый, 1998 жылы
88Жайылма сап (әскери іс)Развернутый строй, 1998 жылы
89Жал (геог.)Грива, 1998 жылы
90Жалқұм (геог.)Песчаная гряда, 1998 жылы
91Жамылғы (геог.)Покров, 1998 жылы
92Жанартау (геол.)Вулкан, 1998 жылы
93Жанартаутану (геол.)Вулканология, 1998 жылы
94Жарты адым (әскери іс)Пол шага, 1998 жылы
95Жарғы (әскери іс)Устав, 1998 жылы
96Жарқабақ (геог.)Бровка, 1998 жылы
97Жасақ (әскери іс)Отряд, 1998 жылы
98Жастар және жасы толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу проблемалары бөлімі (заң.)Отдел проблем предупреждения правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 1998 жылы
99Жат (әскери іс)Ложись, 1998 жылы
100Жауынгер (әскери іс)Воин, 1998 жылы