Бекітілген терминдер

Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар
аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1Адрес, мекен-жай (іс жүргізу)Адрес, 1990 жылы
2Айла-шарғы (заң.)Махинация, 1990 жылы
3Айғақ (заң)Свидетельство, 1990 жылы
4Айқындама (саясат.)Позиция, 1990 жылы
5Аманат (саясат.)Наказ, 1990 жылы
6Ардагерлер алқасы (саясат.)Совет ветеранов, 1990 жылы
7Аудитория, дәрісхана (білім)Аудитория, 1990 жылы
8АқпанФевраль, 1990 жылы
9Ақпарат хабар (ақпарат)Информационное сообщение, 1990 жылы
10Ақсақалдар алқасы (саясат)Совет старейшин, 1990 жылы
11Балама (саясат.)Альтернатива, 1990 жылы
12Бағдарлама (саясат. іс жүргізу,информатика)Программа, 1990 жылы
13Бейресмилер (саясат.)Неформалы, 1990 жылы
14БК(б)ПВКП(Б), 1990 жылы
15БЛКЖОВЛКСМ, 1990 жылы
16БОАТКОМВЦИК, 1990 жылы
17Бұйрық (заң.іс жүргізу)Приказ, 1990 жылы
18БҰҰООН, 1990 жылы
19Даурықпа (саясат)Демагогия, 1990 жылы
20Даурыққой (саясат)Демагог, 1990 жылы
21Демеуші (эконом.)Спонсор, 1990 жылы
22Депутаттық кеңес (саясат)Депутатский совет, 1990 жылы
23Дәйексөз (әдеб.ақпарат.)Цитата, 1990 жылы
24Егемендік, иемендік (заң.саясат.)Суверенитет, 1990 жылы
25Жал, жалдау (ауыл шаруаш)Аренда, 1990 жылы
26Жалдаушы (аулы шаруаш)Арендатор, 1990 жылы
27Жарлық (заң)Указ, 1990 жылы
28Жебеуші (эконом.)Меценат, 1990 жылы
29ЖелтоқсанДекабрь, 1990 жылы
30Кешен, жиынтық (эконом)Комплекс, 1990 жылы
31КОБОСВЦСПС, 1990 жылы
32Куәлік (іс жүргізу)Удостоверение, 1990 жылы
33Логика, қисын (философ.)Логика, 1990 жылы
34МамырМай, 1990 жылы
35МаусымИюнь, 1990 жылы
36Мерейгер (іс жүргізу)Юбиляр, 1990 жылы
37Мерейтой, мүшелтой (іс жүргізу)Юбилей, 1990 жылы
38НаурызМарт, 1990 жылы
39Норма, қалып (эконом.)Норма, 1990 жылы
40Пікірсайыс (философ.саясат)Дискуссия, 1990 жылы
41Пікірталас (философ)Диспут, 1990 жылы
42Президенттік кеңес (саясат)Президентский совет, 1990 жылы
43РК(б)ПРКП(б), 1990 жылы
44Сауал-сұрақ (әлеуметтік экономикалық)Анкета, 1990 жылы
45Семья, отбасы (әлеумет.)Семья, 1990 жылы
46Совет, кеңес, алқа (саясат.)Совет, 1990 жылы
47СОКПКПСС, 1990 жылы
48СОТОТАСС, 1990 жылы
49ССРОСССР, 1990 жылы
50Статус, мәртебе (заң.)Статус, 1990 жылы
51СәуірАпрель, 1990 жылы
52ТамызАвгуст, 1990 жылы
53Тапсырыс (экон.)Заказ, 1990 жылы
54Таптаурын (филос.)Стеротип, 1990 жылы
55Тұжырымдама (саясат.эконом.іс жүргізу)Концепция, 1990 жылы
56Тұғырнама (саясат)Платформа, 1990 жылы
57Хабарлама, ақпар (ақпарат)Информация, 1990 жылы
58Хатшы (іс жүргізу)Секретарь, 1990 жылы
59ШілдеИюль, 1990 жылы
60Шаруа қожалығы (ауыл шаруаш)Крестьянское хозяйство, 1990 жылы
61Шығармашылық (әдеб.)Творчество, 1990 жылы
62Шығармашылық бірлестік (әдеб.)Творческое объединение, 1990 жылы
63Ғалым хатшы (іс жүргізу)Ученый секретарь, 1990 жылы
64ҚазанОктябрь, 1990 жылы
65Қазанама (ақпарат)Некролог, 1990 жылы
66ҚазАШИКазСХИ, 1990 жылы
67ҚазМУКазГУ, 1990 жылы
68ҚазПИКазПИ, 1990 жылы
69ҚарашаНоябрь, 1990 жылы
70ҚарМУКарГУ, 1990 жылы
71ҚаңтарЯнварь, 1990 жылы
72Қолдаушы (эконом.)Фундатор, 1990 жылы
73Қуғын-сүргін (тарих)Репрессия, 1990 жылы
74ҚыркүйекСентябрь, 1990 жылы
75Құжат (іс жүргізу)Документ, 1990 жылы
76Үкім (заң)Приговор, 1990 жылы
77Әкімшіл-қысымшыл (әдіс) (саясат)Административно-нажимный (метод), 1990 жылы
78Әкімшіл-әміршіл (әдіс) (саясат)Административно-командный (метод), 1990 жылы
79Өкім (заң. іс жүргізу)Распоряжение, 1990 жылы