Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абберация - абберация


Дефинициясы

Аберрация (лат. aberratio – ab- «-дан, -ден» + лат. errare «адасу», «адастыру») – нормадан ауыту; қате, бұзылыс, қателік aberasyon (түрік), aberrasiya (әзербайжан), adashish (өзбек), четтөө (қырғыз) - - абберация

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абдикация - абдикация


Дефинициясы

Абдикация – монархтың тақтан ресми бас тартуы çekilme (түрік), öz dönmə (әзербайжан), taxtdan (өзбек), чыгышы (қырғыз) - - абдикация

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абляция - абляция, бүліну


Дефинициясы

1.Абляция (лат. ablato) зат. геогр. Ауа райы факторларына байланысты еру, булану, сыну нәтижесінде мұз көлемінің кішіреюі (ҚС, 18).Бүліну. 1. Жарамсыз болу, бұзылу. 2. Былғану, ластану. 3. ауыс. Әбігерлену, бұлқан-талқан болу, ашулану (ҚС, 284).2.ablasyon (түрік), olib tashlash (өзбек), ablation (әзербайжан), кыскарышына (қырғыз)3.абляция–абляция4.-5.абляция

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

аболиционизм - аболиционизм


Дефинициясы

Аболиционизм – 1) қандай да бір заңның жоюлуын талап ететін қоғамдық қозғалыс; 2) АҚШ-тағы 18-19 ғғ. негрлердің құлдығын жою үшін болған қозғалыс kaldırma akımı (түрік), abolitionism (әзербайжан), abolitsionizm (өзбек), аболиционизм (қырғыз) - - аболиционизм

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

аболиция - аболиция


Дефинициясы

Аболиция (ағыл. abolition – шешімді тоқтату) – 1) бұрынғы шешімнен, келісімшарттан, мәміледен немесе заңнан немесе бұрынғы уағдаластықтан бас тарту; 2) қылмыстық істі күдіктінің айыбы заңдық тұрғыдан дәлелденбеген кезеңде тоқтату; 3) жаланы жария түрде ресми теріске шығару, намысы мен абыройын қалпына келтіру; 4) лауазымды жою kaldirilma (түрік), ləğv (әзербайжан), bekor (өзбек), алып салуу (қырғыз) - - аболиция

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абонемент - абонемент


Дефинициясы

1. (фр. Abonnement, фр. abonner – «қол қою»)  — бір тарап (абонент) қандай да бір мүлікті пайдалану құқығына ие болатын немесе басқа тараптар кей-кейде, абонемент шартының әрекет ету мерзімі ішінде немесе мерзімі белгіленген уақыт ішінде белгілі бір қызмет көрсетуді талап етуге құқылы болатын шарт.2. түрк. abone, әзірб. abunə, қырғ. жазылуу, өзб. obuna3. абонемент4. 5. абонемент

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абрис - нобай, абрис


Дефинициясы

1.Абрис (нем. Abrib). зат. өнер. Заттың контуры, сыртқы сызықтарының нобай кескіні (ҚС, 18).Нобай. зат. 1. Бір нәрсенің мөлшермен алғандағы жалпы көлемі, жобасы, сұлбасы. 2. жерг. Мінезі, құлқы, пішіні. 3. өнер. (фр. esquisse). Көркемсурет туындыларының, құрылыстардың, механизмдердің тұтас немесе жеке бөліктерінің алдын ала жасалған жоба суреті (ҚС, 979)2.taslak (түрік), reja (өзбек), kontur (әзербайжан), абрис (қырғыз)3.абрис, нобай – эскиз, набросок4.нобай – набросок (1999 ж. 6 қазан), байланыс нобайы – контур связи (2004 ж. 31 наурыз), нобай –версия (2006 ж. 31 наурыз)5.абрис

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

аброгация - аброгация


Дефинициясы

Аброгация (лат. аbrogatio – болдырмау) – ескірген заңды (келісімшартты, келісімді) жоққа шығару немесе өзгерту abrogatsiya (түрік), abrogatsiya (әзербайжан), abrogatsiya (өзбек), аброгация (қырғыз) - - аброгация

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсентеизм - абсентеизм


Дефинициясы

Аброгация (лат. аbrogatio – болдырмау) – ескірген заңды (келісімшартты, келісімді) жоққа шығару немесе өзгерту abrogatsiya (түрік), abrogatsiya (әзербайжан), abrogatsiya (өзбек), аброгация (қырғыз) - - аброгация

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсолютизм - абсолютизм


Дефинициясы

Абсолютизм – жоғарғы билік тұтасымен монархқа тиесілі басқару нысаны, шектеусіз монархия ( mutlâkiyet (түрік), mütləqiyyət (әзербайжан), mutlakıyet (өзбек), абсолютизм (қырғыз) абсолютизм - абсолютизм

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсолютная гипотеза - абсолюттік гипотеза


Дефинициясы

Абсолюттік гипотеза – өзінің мәтінінде құқықтық нормаларды қолданудың және іс жүзінде асырылуының нақтылы жағдайлары мен шарттарын көрсетеді mutlak hipotez (түрік), mütləq fərziyyə (әзербайжан), mutlaq taxmin (өзбек), абсолюттук гипотеза (қырғыз) абсолютная – абсолюттік, абсолютті, абсолют; гипотеза – гипотеза абсолютная – абсолюттік; гипотеза – гипотеза абсолютті гипотеза

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсолютная ответственность - абсолюттік жауапкершілік


Дефинициясы

Абсолюттік жауапкершілік – нұқсан келтіру нәтижесінде пайда болатын материалдық жауапкершілік түрі. Абсолюттік жауапкершілік залал келтірушінің кінәсына қатыссыз түрде, келтірілген материалдық залалды толық өтеудің шарттық міндеттемесіне негізделеді). no-arıza sorumluluk (түрік), heç bir günah öhdəlik (әзербайжан), no-aybi mas'uliyati (өзбек), жок-күнөөлүү жоопкерчилиги (қырғыз) абсолютная – абсолюттік; ответственность – жауапкершілік, жауаптылық абсолютная – абсолюттік, абсолютті, абсолют; ответственность – жауапкершілік, жауаптылық «Ответственность» сөзі «жауапкершілік», «жауаптылық» сөздерімен бекітілген. «Абсолютная ответственность» сөз тіркесіне «абсолютті жауапкершілік» сөз тіркесі балама болады.

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсолютная политическая стабильность - абсолютті саяси тұрақтылық


Дефинициясы

Абсолютті саяси тұрақтылық тек теориялық тұрғыдан зерттелген жағдай (mutlak siyasi istikrar (түрік), mütləq siyasi sabitlik (әзербайжан), mutlaq siyosiy barqarorlik (өзбек), абсолюттук саясий туруктуулук (қырғыз) абсолютная – абсолюттік; политическая– саяси; стабильность – тұрақтылық абсолютная – абсолюттік, абсолютті, абсолют; политическая– саяси; стабильность – тұрақтылық абсолютті саяси тұрақтылық

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсолютное вето - абсолюттік вето


Дефинициясы

Абсолюттік вето – қандай да бір органның шешімін заңды күшіне енгізбейтін немесе тоқтата тұратын мемлекеттегі акт mutlak veto (түрік), mütləq veto (әзербайжан), mutlaq veto (өзбек), абсолюттук тыюу (қырғыз) абсолютное – абсолютті; вето– вето абсолютное – абсолюттік, абсолютті, абсолют; вето– вето абсолютті вето

Орыс тілінде - Қазақ тілінде

абсолютные права - абсолюттік құқықтар


Дефинициясы

Абсолюттік құқықтарға: меншік құқығы, барлық жеке мүліктік емес құқықтар жатады. Бұл – сайлау құқығы, баспана құқығы, азаматтық құқық, қорғану құқығы, авторлық құқық, ой-пікір және ар-ождан бостандығы құқығы және т.б. mutlak doğru (түрік), mütləq (әзербайжан), mutlaq to'g'ri (өзбек), абсолюттук туура (қырғыз) абсолюттік құқық абсолютная – абсолюттік, абсолютті, абсолют; право– құқық абсолютті құқықтар

Cіз өз ой-пікіріңізді білдіре аласыз

Талқыға кірісу Талқыланатын терминдер
Қызу талқылануда

«Водолазка» деген терминді «мойынжейде» дегеннен гөрі, «сужейде» деп алған…

«Водолазка» деген терминді «мойынжейде» дегеннен гөрі, «сужейде» деп алған дұрыс, мағынасын…

Толығырақ

«Масштабность» қазірдің өзінде «кеңауқымды» деп қолданылып жүр

«Масштабность» қазірдің өзінде «кеңауқымды» деп қолданылып жүр, мысалға, «масштабные…

Толығырақ