Физика және астрономия

Барлығы 8 787 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Көлденең сфералық абберация Абберация сферическая поперечная
2 Бойлық сфералық абберация Абберация сферическая продольная
3 Сферохроматтық абберация Абберация сферохроматическая
4 Өстен тыс аберрациялар Аберрации внеосевые
5 Аберрациялық ығысу Аберрационное смещение
6 Аберрация Аберрация
7 Жұлдыздар аберрациясы Аберрация звезд
8 Линза аберрациясы Аберрация линзы
9 Шоқ аберрациясы Аберрация пучка
10 Радиалді аберрация Аберрация радиальная
11 Жарық аберрациясы Аберрация света
12 Жылдамдықтық аберрация Аберрация скоростная
13 Абсолюттік белсенділік Абсолютная активность
14 Абсолюттік шама Абсолютная величина
15 Абсолюттік ылғалдық Абсолютная влажность