Қарапайым қазақтың миын шаршататын «лексема", "лексикология", "семасиология" деген сияқты "лингвотерминдерді" дәлел ретінде персеверациялап, "жерден жеті қоян тапқандай" "жаңа термин таптық" деп ұсына беруді азайту керек. Бүгінгі Қазақ, баяғы Қазақ емес. Толығырақ ...Баяғы Ахмет Байтұрсынұлына жету үшін, кешегі Іслам Жарылғаповтың талантын тануымыз керек. Лингвистикалық палеонтологияның арқасында мыңдаған жылдар бұрын, тілдік айналымда болған екен деп, "осындай да осындай сөз таптық" деп бүгінгі миымызға "жүктейміз» деу --- қиянат.
Мольдир Сарбалиева, Лаура Даумаляева, Улбосын Шайхслам және 1

Барлық қатысушылар