Кітапхана

Терминдер кітапханасы


Ақпараттар ғасырында Масс медиа және телекоммуникация саласының байланыс аясы күн өткен сайын кеңейіп келеді. Сонымен қатар, сандық телевизияның өмірімізге дендеп енуі де оның қолданыс мүмкіндігін арттыруда. Сондықтан тұңғыш рет даярланып отырған анықтамалық сөздікте отандық БАҚ саласында әрі әлемдік ақпарат кеңістігінде күнделікті қатынаста қолданылатын…Қазіргі заман жағдайында энергетика, мұнайгаз кешені, қоршаған ортаны қорғау және энрегетикалық қауіпсіздікті дамыту мәселелеріне өте зор маңыз беріледі. Күн өткен сайны түрліше мұнай және газ компанияларының арасында халықаралық байланыстар артып, ғаламдастыру барысы үдемелініп жүруде. Бұл факторлар құрамына шамамаен 25 000 терминді біріктіретін…Сөздікте халықаралық қатынастар, дипломатия, саясат және экономика салаларының негізгі терминдері қамтылған. Сонымен қатар аталған терминдердің орыс тіліндегі баламасы қоса берілген. Сөздік дипломатия саласында еңбек жолын жаңадан бастаған қызметкерге, шығыстану мен жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.Сөздікте халықаралық қатынастар, дипломатия, ғылым, саясат және экономика салаларының негізгі терминдері қамтылған. Сонымен қатар аталған терминдердің орыс тіліндегі баламасы қоса берілген. Салалық мәні бар жекелеген тарихи және арнайы терминдердің қосымша түсіндірмелері, сондай-ақ, қысқаша анықтамалық мәліметтер сөздіктің қолайлылығын арттыруға көзделген.…Сөздікте халықаралық қатынастар, дипломатия, ғылым, саясат және экономика салаларының негізгі терминдері қамтылған. Сонымен қатар аталған терминдердің орыс тіліндегі баламасы қоса берілген. Салалық мәні бар жекелеген тарихи және арнайы терминдердің қосымша түсіндірмелері, сондай-ақ, араб елдеріне қатысты қысқаша анықтамалық мәліметтер сөздіктің қолайлылығын…


Ө.Айтбайұлы, Қ.Айдарбек, Н.Әшімбаева, Б.Жонкешев, Ш.Нұрмышева, Н.Шүленбаев

Қазақша – орысша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі/…


Егеменді Қазақстанның жаңа геосаяси, әлеуеметтік –экономикалық және тарихи –мәдени жағдайындағы даму кезеңі терминология саласына елеулі өзгрістер енгізді. Терминдердің басым көпшілігі бүгінгі уақыт талабына, ұлт тілінің мүддесіне қарай қайта қаралып жаңа баламалармен алмастырылды. Бұл сөздікте ғылым мен білім саласында ерекше орын алатын…Сөздікте банк, қаржы –несие, биржа салаларына қатысты 62000 нан астам терминдер мен ұғымдар қамтылған.Атап айтқанда бұл сөздікте қаржы-банк қызметі, ақша айналымы, банк опреациялары мен биржа операциялары, ел ішіндегі және халықаралық валюта –несие қатынастары,қаржы нарығы, бағалы қағаздар нарығы, кредит нарығы, қор нарығы, қаржы құралдары, инвестициялық…Сөздікте нарықтық экономиканың түрлі салаларына қатысты 10000-нан астам термин қамтылған. Атап айтқанда, жалпы экономика, қаржы-кредит ұғымдарының, бюджет, банк, салық, сақтандыру жүйелерінің, бухгалтерлік есеп пен есеп –қисап, аудит, қаржылық бақылау, сыртқы экономикалық қатынас, электрондық коммерция салаларының, карточкалық төлем жүйесінің алдымен…«Орысша –қазақша-ағылшынша политехникалық сөздікте» ғылым мен техника салаларының терминдері мен сөз тіркестері қамтылған. Сөздік көптеген сала мамандары мен ғалымдарға, аспиранттарға, оқытушылар мен техникалық жоғары оқу орнының студенттеріне, аудармашыларға және ғылыми-техникалық әдебиеттерді қазақ, орыс және ағылшын тілінде оқитын барша оқырман…