Халел Досмұхамедұлы

Халел Досмұхамедұлы

Халел Досмұхамедұлы (24 ақпан 1883 жыл – 1939 жыл)  – дәрігер-ғалым, алаш қайраткері, тілтанушы, аудармашы, табиғаттанушы, қазақ әдебиеті мен тарихына қатысты да еңбектер жазған жан-жақты білім иесі. Оның “Жануарлар”, “Адамның тән тірлігі”, “Табиғаттану” еңбектері мен аудармаларында көптеген қазақша терминдер жасалып, қоданысқа енді. Ол қазақ тіліндегі жаратылыстану терминдерінің жасалуына айрықша атсалысқан алаш оқымыстысы. Ғалым «Қазақ-қырғыз тілдеріндегі сингармонизм заңы» және басқа да мақалаларында қазақ терминологиясының қалыптасуына қатысты ғылыми құнды пікірлер жазып қалдырды.